Vedení účetnictví a daňové poradenství Brno

Svým klientům poskytujeme ekonomické služby již od roku 1995.

Těžiště našich služeb spočívá v daňovém, účetním a organizačním poradenství, vypracování alternativních postupů a jejich finanční optimalizace ke zpracování jednotlivých daňových přiznání až po převzetí komplexní péče o všechny účetní a daňové záležitosti klienta.

Daňové poradenství a komplexní daňové služby

 • Informace a konzultace poskytují podle povahy věcí účetní a daňový poradci, členové komory daňových poradců ČR (www.kdpcr.cz) při osobním jednání, elektronickou formou či telefonicky.
 • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní včetně příloh s garancí správnosti a dodržení včasného podání příslušnému úřadu.
 • Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmu až o tři měsíce.
 • Zastupování před správcem daně při vytýkacím řízení a doručování písemností.
 • Řešení výsledků kontrol vedených správci daně, jednání a odvolací řízení.
 • Výpočty daňové výhodnosti různých variant podnikatelských záměrů, daňová optimalizace a plánování.
 • Kontroly účetní agendy před uzavřením roku a výpočtem daně z příjmu.
 • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetích zemí
 • Daňové poradenství je poskytováno v rámci Všeobecných dodacích podmínek
 • Účetní poradenství a komplexní účetní služby

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví či daňové evidence pro všechny druhy daňových subjektů, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracovávaných účetních dokladů v souladu s platnými účetními předpisy.
 • Konzultace k účetní problematice osobám vedoucím si účetnictví
 • Převzetí a rekonstrukce účetnictví z problematických vstupů
 • Účtování dokladů v cizí měně
 • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetích zemí
 • Mzdové poradenství a komplexní mzdové služby

 • Kompletní zpracování a vedení mzdové agendy pro všechny druhy daňových subjektů
 • Personalistika, řešení veškeré právní problematiky vztahu zaměstnanec / zaměstnavatel
 • Zastupování při jednání s pojišťovnami a správci daně
 • Výkaznictví spojené se mzdovou agendou
 • Konzultace ke mzdové problematice
 • Kontakty

  Kontakt

 • telefon: 541 241 550
 • mobil: 721 518 782
 • email: ingema@ingema.cz
 • Ing. Jana Lipenská

 • Jednatel
 • Daňový poradce ev. č. 5417
 • email: jana.lipenska@ingema.cz
 • Ing. Jana Prstková

 • Jednatel
 • email: jana.prstkova@ingema.cz
 • INGEMA s.r.o.

  Vinohrady 794/45
  639 00 Brno - Štýřice

  Společnost je registrována Krajským soudem v Brně: oddíl C, vložka 17865

  IČO: 60735881
  DIČ: CZ60735881