cz
en
de

Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
W. Churchill
uvod
uvod
uvod
uvod
Nacházíte se : Daně


Daňové poradenství a komplexní daňové služby

 • Informace a konzultace poskytují podle povahy věci certifikovaní bilanční účetní a daňový poradci, členové Komory daňových poradců ČR (www.kdpcr.cz) při osobním jednání, elektronickou formou či telefonicky.
 • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní včetně příloh s garancí správnosti a dodržení včasného podání příslušnému úřadu.
 • Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmu až o tři měsíce.
 • Zastupování před správcem daně při vytýkacím řízení a doručování písemností.
 • Řešení výsledků kontrol vedených správci daně, jednání a odvolací řízení.
 • Výpočty daňové výhodnosti různých variant podnikatelských záměrů, daňová optimalizace a plánování.
 • Kontroly účetní agendy před uzavřením roku a výpočtem daně z příjmu.
 • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetích zemí
 • Specializace pro firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady
 • Schopnost jednat v anglickém a německém jazyce
 • Daňové poradenství je poskytováno v rámci Všeobecných dodacích podmínek