cz
en
de

Socialisté věří dvěma věcem, které jsou absolutně odlišné a dokonce snad i rozporné: svobodě a organizaci.
E. Halevy
uvod
uvod
uvod
uvod
Nacházíte se : Účetnictví

Účetní poradenství a komplexní účetní služby

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví či daňové evidence pro všechny druhy daňových subjektů, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracovávaných účetních dokladů v souladu s platnými účetními předpisy.
  • Konzultace k účetní problematice osobám vedoucím si účetnictví
  • Zavedení účetní agendy v libovolném software
  • Převzetí a rekonstrukce účetnictví z problematických vstupů
  • Účtování dokladů v cizí měně
  • Účetnictví neziskových subjektů
  • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetích zemí
  • Specializace pro firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady
  • Schopnost jednat v anglickém a německém jazyce